A ještě …

Výstava Prague Art Cocktail
Náhody Petra Šeredy
Galerie Barbara Hradec Králové
Vinárna Na šikmé ploše Praha